Trzy konkursy dla przedsiębiorców

wpis w: pod sliderem, przedsiębiorcy | 0
telescopic-mirror-74034_960_720
28 mln zł jeszcze w tym roku przeznaczy Mazowsze na innowacje oraz tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mają szansę na zdobycie nawet 80 proc. dofinansowania do projektów na rozwój działalności badawczo-rozwojowej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie niedługo nabór wniosków w trzech konkursach skierowanych  zarówno do dużych, jak i mniejszych firm.  Typy projektów, jakie można będzie zgłaszać to innowacje, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Projekty zostaną sfinansowane ze środków mazowieckiego regionalnego programu operacyjnego (RPO). Łączna pula środków wynosi 28 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania to 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Jak podkreśla Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz, RPO stwarza  szansę zarówno dla dużych przedsiębiorstw w obszarze infrastruktury badawczej, jak i mniejszych projektów związanych z pracami badawczymi.

– W przypadku tych trzech konkursów umożliwiono aplikowanie również podmiotom, których działalność nie jest bezpośrednio związana z tzw. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli najbardziej rozwojowymi dla danego regionu obszarami gospodarki – podkreśla Jan Kordasiewicz.

Dodaje, że poszerzenie kręgu potencjalnych to nie jedyna zaleta konkursów.

– Liczy się także wysokość funduszy, jakie można pozyskać. RPO to istotna szansa dla przedsiębiorstw z terenu mazowieckiego na zdobycie stosunkowo dużych środków. Rywalizacja w  konkursach ogólnopolskich toczy się bowiem de facto  o mniejsze kwoty ze względu na wyodrębnienie osobnej puli dla dla danego województwa – w tym przypadku „koszyka mazowieckiego”. Dlatego poszukujący źródeł dofinansowania przedsiębiorcy nie mogą zapominać o możliwościach oferowanych konkretnym regionom – tłumaczy Jan Kordasiewicz.

Rozpoczęcie naboru  jest zaplanowane na 31 października 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną.