Pożyczki z UE zastępują dotacje

wpis w: pod sliderem | 0

euro-371330_640-2

Już osiem województw uruchomiło pożyczki dla firm i samorządów finansowane ze środków unijnych.

 

Na współpracę z BGK należącym do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zdecydowało się już 8 województw. Do tej pory umowy uruchamiające zwrotne wsparcie ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości, podpisało z bankiem pięć regionów: pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie i podlaskie. 30 listopada dołączyły do nich: lubelskie, dolnośląskie i podkarpackie. Do firm i samorządów w formie pożyczek trafi w tych trzech województwach niemal 1,5 mld zł, w tym 1,22 mld zł  funduszy unijnych z regionalnych programów  operacyjnych.

 Korzyści z realizacji przedsięwzięć prorozwojowych w formule zwrotnej są oczywiste, dlatego zależy nam na zwiększeniu stopnia wykorzystania instrumentów finansowych i możliwie jak najszerszym ich zastosowaniu. Przełoży się to też na efektywniejsze i szybsze inwestowanie funduszy 2014-2020podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

-O tym, jak ulokować unijne środki decydują regiony. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Nasze doświadczenie pokazuje, że zwrotne instrumenty finansowe to bardzo efektywne mechanizmy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach oraz za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia zdobytych w perspektywie 2007-2013. Wybrane podmioty będą oferować wsparcie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym osobom bezrobotym.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej gamy produktów finansowych m.in. poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo-inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych czy wejść kapitałowych.

Wspierane będą również inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i budownictwie mieszkaniowym, prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko czy projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Wsparcie będzie skierowane również na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wybraliśmy do dofinansowania projekty dotyczące uruchomienia wsparcia w formie mikropożyczek, pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. W sumie to ok. 757 mln złotych, które będzie można przeznaczyć na rozwój działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców. Wsparcie obejmie przedsiębiorców oraz osoby pozostające bez pracy. Szacujemy, że z pomocy może skorzystać nawet kilka tysięcy beneficjentów  – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru 4 projektów, które utworzą tzw. fundusz funduszy. Menadżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłoni pośredników finansowych, a ci z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorstwom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą. – Pozwoli to objąć wsparciem na terenie naszego województwa tysiące przedsiębiorstw, a także osoby dopiero startujące w biznesie – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.