Ponad 420 mln zł z UE na drogi w Polsce Wschodniej

road-259815_640 (2)Konkurs na nowe projekty drogowe z Programu Polska Wschodnia rozstrzygnięty. Sześć inwestycji otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości ponad 514 mln zł. Unijna dotacja wyniesie 424 mln zł.

– Nowe drogi to impuls gospodarczy zarówno w skali regionu, jak i poszczególnych gmin. Zwiększa się ich dostępność komunikacyjna – co wpływa na konkurencyjność – oraz mobilność społeczeństwa – co z kolei może powodować ożywienie na lokalnym rynku pracy – zaznaczył minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. – Rozwój sieci transportowej w makroregionie to bezsprzecznie zachęta dla inwestorów, by tutaj lokowali swoje przedsięwzięcia, to rozwój i wzrost zatrudnienia w wielu dziedzinach gospodarki. Nie mniej ważne jest także bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz wyższy komfort podróżowania – dodał.

Tylko w ramach dodatkowych funduszy dla Polski Wschodniej – wdrażanych w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW)– na wsparcie inwestycji transportowych (drogi, kolej, transport miejski) przeznaczono ponad 5 mld zł. Ponad 2 mld zł z tej kwoty pójdzie  na budowę i rozbudowę dróg, które lepiej skomunikują miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą.

Dofinansowane projekty zlokalizowane są w województwach: podkarpackim (Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej  z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta oraz Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie), podlaskim (Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna oraz Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl) i świętokrzyskim (Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) – granica gminy Chęciny oraz Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73).

Ponad połowa środków zarezerwowanych na projekty drogowe w POPW  została już zakontraktowana. W 2016 r. podpisano z samorządami Polski Wschodniej 14 umów o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld zł. Jeszcze w lutym rozpocznie się przyjmowanie wniosków w kolejnym naborze projektów drogowych.Samorządy będą mogły składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 28 lutego do 27 kwietnia 2017 r.   Do rozdysponowania będzie 400 mln zł