Polska Cyfrowa dla firm tylko w partnerstwie

wpis w: pod sliderem | 0

przedstawiciel-handlowyPrawie 2 mld zł będzie do wzięcia w 2017 r. w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (PO PC). Nie będzie żadnego konkursu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy będą natomiast mogli skorzystać z niektórych dotacji z PO PC w ramach partnerstwa z innymi wnioskodawcami.

Największy budżet (1,255 mld zł) będzie miał konkurs o dotacje na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych, a także usług wewnątrz administracyjnych (Działanie 2.1 PO PC).  Projekty mogą być składane w partnerstwie z przedsiębiorcami przez administrację rządową lub jednostki podległe jej albo przez nią nadzorowane. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku 2017 r.

Przedsiębiorcy mogą też być partnerami w projektach dotyczących Działania 2.3 PO PC (Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego). Już w styczniu ogłoszony zostanie pierwszy z konkursów, w którym można ubiegać się o tego typu dotacje. Dofinansowanie będzie można uzyskać na cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. Ministerstwo Cyfryzacji ma do wydania na ten cel w przyszłym roku 162 mln zł.  Wnioski mogą składać państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz biblioteki. Dopuszczalne są partnerstwa uprawnionych podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

W 2017 r. planowane są też dwa konkursy o dotacje na cyfrowe udostępnianie: zasobów nauki (z budżetem 120 mln zł) oraz informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych (także 120 mln zł). Pierwszy odbędzie się w sierpniu, a drugi we wrześniu przyszłego roku. Głównymi beneficjentami w obu przypadkach mogą być: centralne jednostki administracji rządowej, partnerstwa urzędów wojewódzkich, jednostki naukowe oraz uczelnie.