Ochrona patentowa może być tańsza

wpis w: pod sliderem | 0

idea-153255_1280-2Rzeczników patentowych nie będą obowiązywały minimalne stawki opłat za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji przyjętej 6 grudnia przez rząd.

Zgodnie z nim, minimalne stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym.

Zmiana jest konieczna, bo Komisja Europejska uznała, że polskie uregulowania (art. 13 ustawy) stanowią naruszenie dyrektywy usługowej, dotyczącej stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Zdaniem KE, naruszają one swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez przedstawicieli tego zawodu. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym.

Zmiana spowoduje, że na rynku tych usług pojawi się konkurencja. Rzecznicy patentowi będą mogli bowiem konkurować ze sobą cenami za usługę. Te w efekcie będą więc dla przedsiębiorców tańsze, co spowoduje ich wzrost  ich zainteresowania ochroną patentową.

Z sondy przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że dla 72 proc. firm przeszkodą w ubieganiu się o ochronę patentową są wysokie koszty procedury. Część polskich przedsiębiorstw korzysta więc z usług rzeczników patentowych w krajach, w których ceny za usługę są niższe niż w Polsce, czyli np. w Słowacji i Litwie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.