Nowi eksperci ocenią projekty z Szybkiej ścieżki

wpis w: pod sliderem, przedsiębiorcy | 0
finance
Tysiąc kandydatów na ekspertów zgłosiło się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Około tysiąca kandydatów na ekspertów przyznających dotacje zgłosiło się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju(NCBR). Dodatkowi specjaliści mają podnieść jakość oceny wniosków o dofinansowanie.

Przedsiębiorcy alarmują, że w konkursach tzw. Szybkiej ścieżki odpada dziewięć na dziesięć wniosków. Od uruchomienia wsparcia w 2015 r. w kolejnych etapach konkursu zostało złożonych ponad 2800 projektów. NCBR przyznał dotację zaledwie 323 z nich. Nie licząc wniosków, których ocena wciąż trwa, ponad 2000 projektów oceniono negatywnie. Na dofinansowanie zatem mogła liczyć zaledwie co dziesiąta firma.

Słabe statystyki działania wynikają m.in. niskiej jakości wniosków(część z nich to w rzeczywistości projekty inwestycyjne, wcale nie nastawione na samodzielną realizację prac B+R). Jednak przedsiębiorcy podnoszą coraz częściej inny problem – niskiej jakości pracy niektórych ekspertów, którzy decydują o przyznaniu lub odmowie dotacji.  Takie sygnały płyną z firm do organizacji przedsiębiorców.

– Wśród wielu odrzuconych wniosków były przypadki, które nas poważnie zaniepokoiły. Zdarzało się, że w procedurze odwoławczej wnioski uzyskiwały przychylność w tych punktach, w których wcześniej otrzymały negatywną ocenę eksperta. Sygnalizowano nam także, że ten sam  projekt złożony ponownie w konkursie został oceniony w sposób diametralnie różny niż za pierwszym razem – wylicza Łukasz Dyba, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. funduszy europejskich.

Więcej nazwisk w bazie

Problem jakości ocen eksperckich został poruszony podczas wrześniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój(POIR).  Uzgodniono wówczas, że zostanie zwiększona pula ekspertów.

Obecnie w bazie NCBR znajduje się 800 nazwisk.

– Nie są to osoby zatrudnione przez NCBR. Zostały one umieszczone w wykazie jako specjaliści spełniający konkretne wymogi formalne wymagane od kandydatów na ekspertów oceniających projekty dofinansowywane ze środków unijnych. Spośród nich wybieramy specjalistów z konkretnych dziedzin (zgodnych z profilem wpływających do NCBR projektów) i w miarę bieżącego zapotrzebowania angażujemy ich do procesu oceny – wyjaśnia Alicja Tatarczuk-Nowik, rzeczniczka prasowa NCBR.

Na podstawie ich opinii NCBR decyduje o przyznaniu lub zmniejszeniu środków na realizację danego projektu, a także o ewentualnym odrzuceniu wniosków. Dotacje są przyznawane w procedurze, która przewiduje m.in. tzw. panel czyli bezpośrednią rozmowę ekspertów z wnioskodawcami.

Szybka ścieżka- najpopularniejszy konkurs wśród przedsiębiorców w obecnej perspektywie finansowej – ma ekspertów dedykowanych tylko do tego poddziałania. Ich specjalizacja zależy od profilu wniosków, które składają przedsiębiorcy.

– Często zdarzają się projekty dotyczące inżynierii materiałowej, biotechnologii, projekty informatyczne, więc potrzebni są zwłaszcza specjaliści z tych dziedzin. Ponadto, współpracujemy w ekspertami specjalizującymi się w obszarze biznesowym i ekonomicznym – podkreśla Alicja Tatarczuk-Nowik. .

Oceniający na cenzurowanym

NCBR i Ministerstwo Rozwoju zapewniają, że praca ekspertów jest poddawana ocenie. Są oni zobowiązani przygotować opinie dla projektów ubiegających się o dofinansowanie według określonych standardów.

– W przypadku negatywnej oceny pracy eksperta, nie jest on angażowany do udziału w kolejnych panelach – zapewnia Monika Ociepka z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.

Obecnie NCBR prowadzi nabór kandydatów na ekspertów. Dotychczas zgłosiło się ponad tysiąc osób. Rekrutacja potrwa do końca października, ale planowana jest jej długookresowa kontynuacja

– Poza tym przygotowujemy dodatkowy nabór( w języku angielskim), który umożliwi pozyskanie ekspertów zagranicznych – poinformowała Europortale Alicja Tatarczuk- Nowik.