Nowa forma wsparcia dla OZE

wpis w: pod sliderem | 0

 wind-farm-1747331_640-2Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadza po raz pierwszy w Polsce pomoc zwrotną – nowe rozwiązanie, które Komisja Europejska dopuściła w obecnej perspektywie finansowej. W przyszłym roku zostanie zastosowane do wspierania inwestycji z obszaru efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło już wzór umowy o dofinansowanie tego typu projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Będą je mogli realizować przedsiębiorcy zainteresowani poprawą efektywności energetycznej.

Pomoc zwrotna to połączenie wsparcia bezzwrotnego oraz instrumentów finansowych podlegających zwrotowi. Mechanizm polega na tym, że finalna wielkość unijnych środków wypłaconych beneficjentowi, jest uzależniona od stopnia zrealizowania przez niego wskaźników rzeczowych w projekcie(jeśli wykona je tylko np. w 50 proc., otrzymuje połowę dotacji).

Jak podkreśla NFOŚiGW, w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywujące beneficjentów do większej efektywności, a także realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne, np. większą oszczędność energii).

Ponadto odejście od zasady bezzwrotności środków umożliwi ich ponowne wykorzystanie i wsparcie w przyszłości kolejnych projektów.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej będzie dostępne w następujących działaniach:

1.2 PO IŚ – Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa – ok. 618 mln zł;

1.3.2 PO IŚ – Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym – ok. 930 mln zł.

Planowane jest również wykorzystanie mechanizmu do wspierania projektów dotyczących Poddziałania 1.1.1 PO IŚ – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej. Uruchomienie konkursów wartych ok. 433 mln zł przewiduje się na drugi kwartał 2017 r.