NCBR obniża poprzeczkę dla firm

wpis w: konkursy, przedsiębiorcy | 0
board-223322_1280 (2)
Projekty małych firm dotowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie będą musiały być innowacyjne na skalę kraju

W pilotażowym konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) nie będzie wymagać od przedsiębiorców innowacyjności na skalę kraju. Unijną dotację firma będzie mogła otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, nawet jeśli prowadzą one do innowacji tylko na poziomie przedsiębiorstwa.

Taką zmianę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce wprowadzić jeszcze w tym roku. Zatwierdził ją już Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój (PO IR). NCBR chce w ten sposób zwiększyć atrakcyjność wsparcia z PO IR dla mikro, małych i średnich firm, zachęcić do składania wniosków o dofinansowanie nowych przedsiębiorców oraz zwiększyć liczbę składanych projektów. Nie bez znaczenia jest także to, że w ten sposób Centrum będzie też mogło poprawić wyniki wdrażania PO IR. Obecnie, pomimo dużej popularności unijnych dotacji na badania i rozwój, skuteczność przedsiębiorców w ich pozyskiwaniu jest niewielka. Tylko 10 proc. wnioskodawców otrzymuje dofinansowanie w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki” (czyli najpopularniejszego działania PO IR wdrażanego przez NCBR).

I właśnie „Szybkiej Ścieżki” będą dotyczyć planowane zmiany. NCBR ogłosi nowy konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia z PO IR lub Bridge Alfa (działania 1.5 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka). Firmy otrzymają wsparcie prac badawczo-rozwojowych nawet, jeśli ich efektem będzie innowacja na poziomie przedsiębiorstwa. Podczas, gdy we wszystkich dotychczasowych konkursach „Szybkiej Ścieżki” wymagana była innowacyjność na skalę kraju. To kluczowa zmiana dla programu – co prawda nadal finansowane będą prace badawczo-rozwojowe, a nie wprost inwestycje w firmach, jednak oczekiwania NCBR co do innowacyjności zostaną znacznie obniżone.

– To krok wstecz w stosunku do założeń programu Inteligentny Rozwój. Innowacją na poziomie przedsiębiorstwa może być prawie wszystko. Firma starająca się  o dofinansowanie będzie musiała jedynie wykazać, że rozwiązanie, które ma być wdrożone, jest to coś autentycznie nowego w tym przedsiębiorstwie, przynosi np. nowe funkcjonalności produktu – podkreśla Marzena Chmielewska, dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan.

Dla przedsiębiorców zmiana będzie bardzo korzystna, bo zwiększy się dostępność dotacji. Wsparcie będzie przyznawane na małe projekty (z budżetem od 300 tys. do 1,5 mln zł), a to oznacza, że zniknie bariera finansowa, która dotychczas była nie do pokonania dla małych firm. Dodatkowo obniżone zostaną wymogi odnoszące się do kadry zarządzającej projektu i zasobów technicznych. Wnioskodawcy nie będą musieli przed złożeniem wniosku na konkurs zawierać umów warunkowych z kluczową kadrą B+R oraz podwykonawcami. Podpiszą je dopiero wówczas, gdy będą już mieli pewność, że przyznano im dotację.

Jest też jednak druga strona medalu – skutkiem planowanej zmiany może być obniżenie jakości i efektywności unijnego wsparcia. Zdaniem niektórych ekspertów nowe zasady konkursu to wręcz otwarcie furtki dla projektów, które tylko będą udawały, że są innowacyjne.

Jedno jest pewne – NCBR raczej nie będzie mieć problemów z wydaniem 50 mln zł, które zamierza przeznaczyć na pilotażowy konkurs. Równolegle ogłaszane będą kolejne nabory w „Szybkiej Ścieżce” na dotychczasowych zasadach. Niska kwota wsparcia i mniejsze wymagania co do innowacyjności projektu, mogą spowodować, że zainteresowanie firm nowym konkursem, będzie ogromne. Tym bardziej, że – jak podkreśla Arkadiusz Sylpaczuk, doradca ds. projektów innowacyjnych w firmie ADM Consulting Group – obecnie na rynku brakuje instrumentów wspierających badania i rozwój o niskich kwotach.

– Minimalny pułap dla MSP w NCBR  to 2 mln zł. Decyzja Centrum to zatem krok w dobrą stronę. Otwarte pozostaje jednak pytanie o uproszczenia formalne. Na dzień dzisiejszy największym problemem „Szybkiej Ścieżki” nie jest kwestia wymaganego pułapu innowacyjności, lecz poziom skomplikowania dokumentacji czy wymaganych wskaźników – zauważa Arkadiusz Sylpaczuk.

Z nową formułą konkursu „Szybkiej Ścieżki” wiąże się jeszcze jedna obawa. Jeśli na konkurs wpłynie dużo wniosków, oceniający je eksperci staną przed dylematem, jak dokonać ich gradacji i wybrać najlepsze spośród nich.

– Już teraz problemem we wszystkich konkursach jest subiektywizm w ocenie innowacyjności projektu. Nowa formuła „Szybkiej Ścieżki” sprawdzi się tylko pod warunkiem, że zostaną ustalone obiektywne kryteria, np. dotyczące zatrudnienia kadry naukowej – podkreśla Arkadiusz Sylpaczuk.

Jak poinformowało Europortale biuro prasowe NCBR konkurs mała „Szybka Ścieżka” zostanie ogłoszony 28 kwietnia br. Nabór wniosków rozpocznie się  1 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2017 r.. Równolegle będą kontynuowane nabory do tego poddziałania, do których przedsiębiorcy będą mogli statować na dotychczasowych zasadach.

do 31 sierpnia 2017 r.