Metropolie podzielą się pieniędzmi z małymi miastami

wpis w: pod sliderem, samorządy | 0
village-349467_640-2
Rozwój polski ma być bardziej zrównoważony

Powstaną zintegrowane programy rozwoju (ZPR) dla obszarów zmarginalizowanych i miasteczek.

Uzupełnią instrumenty już istniejące w regionalnych programach operacyjnych: ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne, z których korzystają metropolie i ich okolice) oraz RIT (regionalne instrumenty terytorialne, dzięki którym średniej wielkości miasta we współpracy z powiatami i gminami realizują wspólne przedsięwzięcia obejmujące cały subregion).

Nowy instrument wsparcia resort rozwoju chce stworzyć we współpracy z małymi miastami.

To ma być efekt nowego podejścia do  polityki regionalnej. Zgodnie z rządową  Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju cała Polska ma się rozwijać bardziej równomiernie. Dotychczasowy model rozwoju kraju koncentrował się na silnych gospodarczo ośrodkach.  To tam głównie były lokowane środki. Z analiz i ewaluacji wydatkowania funduszy europejskich  w minionej perspektywie finansowej (2007-2013) wynika, że były one wykorzystywane przede wszystkim przez duże miasta.

– W znacznie mniejszym stopniu pozyskiwały je natomiast małe ośrodki. W niektórych przypadkach te obszary w ogóle z nich nie korzystały, ponieważ mają małą zdolność do przygotowania dobrych projektów – poinformowała Renata Calak, wicedyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju podczas posiedzenia stałej podkomisji ds. monitorowania wykorzystania środków unijnych, które odbyło się w Sejmie 13 września. Renata Calak podkreślała, że fundusze unijne w małych miastach nie pobudzają przedsiębiorczości. Dotychczas powstawała tam najczęściej kosztowna infrastruktura lokalna (akwaparki czy muzea), która nie generuje nowych miejsc pracy, ani dochodu, a jej utrzymanie obciąża jednostki samorządu terytorialnego.

Jednym z instrumentów wsparcia dla obszarów dotychczas marginalizowanych mają być właśnie ZPR. Szczegóły rozwiązania nie są znane. Wiadomo jedynie, że źródłem ich finansowania mają być regionalne programy operacyjne.

Do mieszkańców małych miejscowości ma być też adresowany program rewitalizacji dworców kolejowych, uzupełnianych o funkcje handlowe, kulturalne i społeczne.  Do wykorzystania na ten cel są środki unijne dla kolei(w latach 2014-2020 na projekty kolejowe jest dostępne aż 66 mld zł).