Marszałkowie krytycznie o SOR

wpis w: pod sliderem, samorządy | 0

cashbox-1642988_640-2Projekt przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) budzi zastrzeżenia władz polskich województw.

W stanowisku podjętym podczas Konwentu Marszałków (28-30 września) zestawione zostały ich uwagi do projektu SOR. Szefowie regionów pozytywnie ocenili przedstawioną w dokumencie diagnozę sytuacji Polski, trafnie wskazującą na kluczowe wyzwania i problemy. Samorządowcy szczególnie krytycznie oceniają jednak zmianę relacji rząd – samorządowe województwa, zapowiedzianą w projekcie SOR. Ich zdaniem deklaracji utrzymania zdecentralizowanego modelu zarządzania rozwojem, obecnej w dokumencie, towarzyszy pominięcie koordynacyjnej funkcji województw. Jak podkreślają, interwencja z poziomu rządowego ma się odbywać lokalnie, z pominięciem szczebla samorządu województwa, a projekt strategii sprowadza samorządy województw do roli dostawców środków finansowych na realizację SOR oraz wykonawców dla rozstrzygnięć dokonywanych centralnie. – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomniejsza rolę samorządności terytorialnej jako efektywnego i demokratycznego sposobu prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Stanowisko Konwentu Marszałków zostało przekazane wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu.