Granty na badania i rozwój

wpis w: konkursy, pod sliderem, przedsiębiorcy | 0

 

konkurs1 września po miesięcznej przerwie ruszyła Szybka ścieżka dla małych i średnich firm.

 

Takie miano zyskał konkurs  organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju(NCBR), w którym można uzyskać dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzące  do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój).  Nazwa w pełni zasłużona, bo dzięki ograniczeniu liczby wymaganych dokumentów do minimum, wnioski przedsiębiorców są oceniane w ciągu zaledwie 60 dni.  Nabór ma charakter ciągły. Projekty są wybierane do dofinansowania na bieżąco w ramach comiesięcznej puli wniosków. Maksymalnie też ograniczone są formalności konkursowe, bo nie są wymagane żadne dokumenty w wersji papierowej, wniosek składa się tylko w postaci elektronicznej, a nieliczne załączniki zeskanowane.

10 proc. skuteczności

O granty mogą się ubiegać co do zasady podmioty z wszystkich branż. Dofinansowanie jest dostępne także dla dużych firm, ale obecny nabór jest dedykowany tylko mikro,małym i średnim przedsiębiorstwom.  Wnioski mogą one składać do 30 grudnia. Pula konkursu wynosi 750 mln zł.

Nic dziwnego, że zainteresowanie przedsiębiorców tego typu dotacjami jest ogromne. Okazuje się jednak, że pomimo maksymalnego uproszczenia procedur szybka ścieżka nie jest łatwo dostępna dla firm. Choć w trzech dotychczasowych naborach dla MSP wpłynęły łącznie 2652 wnioski, granty otrzymało jedynie 225 z nich. W efekcie z puli pierwszego konkursu 1,6 mld zł NCBiR rozdysponował dotychczas jedynie około 1,12 mld zł.

Oko w oko z komisją

Nowością, którą NCBiR na stałe wprowadził właśnie w konkursach z „Szybkiej ścieżki” są tzw. panele ekspertów.

– Do oceny merytorycznej wniosków powołujemy zespoły panelowe. Jeżeli uznają one, że projekt spełnia kryteria określone w regulaminie, to w kolejnym etapie eksperci spotykają się bezpośrednio z wnioskodawcą –  podkreśla Monika Zalewska z NCBR.

Zdaniem Beaty Cichockiej – Tylman, Dyrektor PwC, Innowacje i B+R, to jeden z istotnych powodów dużego odsiewu projektów w konkursach.

– Kiedy autor wniosku staje bezpośrednio przez ekspertami, łatwiej jest zweryfikować jego pomysł – podkreśla Beata Cichocka – Tylman.

Ekspertka PwC dodaje, że dofinansowanie otrzymują te przedsięwzięcia, które mają wysoki poziom innowacyjności i duże szanse na sukces rynkowy.

– Zależy nam na tym, żeby w konkursie dofinansowanie otrzymywały  projekty, w wyniku których powstaną produkty mające realne szanse na wdrożenie – potwierdza Monika Zalewska.

Ważny jest także potencjał projektu do jego sprawnej realizacji – przede wszystkim kadra z doświadczeniem w prowadzeniu i komercjalizacji projektów B+R.

 Od pomysłu po gotowy produkt

Eksperci oceniając wniosek bacznie przyglądają się także komponentowi naukowemu projektu. Tymczasem we wcześniejszych naborach część przedsiębiorców nie potraktowała go poważnie. Ponad tysiąc firm z sektora MSP odpadło w pierwszym ubiegłorocznym konkursie, ponieważ nie poradziły sobie z podziałem projektu na poszczególne fazy badań. NCBiR wymaga, aby firma zrealizowała maksymalnie cztery etapy, przy czym co najmniej jeden musi dotyczyć prac rozwojowych.

Tymczasem wielu projektodawców ma problem z odróżnieniem badań przemysłowych od prac rozwojowych.

– Najogólniej mówiąc prace rozwojowe to jest etap, kiedy są potwierdzone wstępne tezy, opuszcza się już laboratorium, buduje się  pierwsze prototypy, linie pilotażowe i weryfikuje założenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Projekt w szybkiej ścieżce powinien się bowiem kończyć się wypracowaniem produktu niemalże gotowego do wdrożenia. Takiego, który nie potrzebuje już prac badawczych, tylko certyfikatów, dokumentacji technicznej, a może po prostu marketingu – podkreśla Beata Cichocka – Tylman.

Szansa dla najlepszych

Po doświadczeniach z pierwszej edycji NCBR zmodyfikował wymogi konkursu. Nie odpadają z niego automatycznie ci przedsiębiorcy, którzy niewłaściwie przypisali poszczególne prace w projekcie do kolejnych etapów badawczych.

– Jeżeli projekt zostaje rekomendowany do dofinansowania, to korygujemy ten błąd podczas podpisywania umowy – zapewnia Monika Zalewska. Na tym etapie NCBR dopuszcza także m.in. możliwość doprecyzowania tzw. kamieni milowych.

– Są to ważne punkty w realizacji projektu, których osiągnięcie decyduje o tym, czy może on być kontynuowany. Jeśli w jakikolwiek sposób zagrożone są pierwotne cele, projekt może zostać przerwany lub zmodyfikowany. W przyszłości także w tej sprawie wnioskodawcy będą spotykać się bezpośrednio z panelem ekspertów – podkreśla Monika Zalewska.

Na pobłażliwość ekspertów nie będą natomiast mogli liczyć ci przedsiębiorcy, którzy nie dokonali we wniosku analizy własności intelektualnej. To kolejna  nowość w konkursach NCBR.

– Wcześniej nie przywiązywano wagi do ochrony własności intelektualnej. My w tej chwili wymagamy dokonania rzetelnej analizy otoczenia patentowego. Oceniamy ten aspekt dla dobra samych wnioskodawców, aby po realizacji projektu nie okazało się, że istnieje bariera własności intelektualnej, która nie pozwala na wdrożenie jego rezultatów – podkreśla Monika Zalewska.

 

Powody dyskwalifikacji projektów na Szybkiej ścieżce:

  • Nie zawierały w ogóle komponentu badawczego
  • Miały charakter inwestycyjny, a komponent badawczy był tylko dodatkiem do inwestycji
  • Były za mało innowacyjne
  • Brakowało doświadczonej kadry
  • Zawierały ogólnikowe opisy prac, które powodowały trudność w ocenie, np. jakiemu wyzwaniu technologicznemu chce sprostać wnioskodawca
  • Brakowało powołania się na obiektywne dane, np. przy ocenie zapotrzebowania rynkowego na produkt, który jest przedmiotem projektu

 

Statystyki dotychczasowych konkursów :

 

Nabór I 2015 r.

1,6 mld zł – pula konkursu

871, 77 mln zł – wartość podpisanych umów

1968 wniosków wpłynęło

1908 wniosków było poprawnych formalnie

213 projektów otrzymało dofinansowanie

 

Nabór II 2015 r.

750 mln zł  – pula konkursu

871, 77 mln zł – wartość podpisanych umów

114 wniosków wpłynęło

114 wniosków było poprawnych formalnie

12 projektów otrzymało dofinansowanie

 

Nabór III 2016 r.

750 mln zł – pula konkursu

871, 77 mln zł – wartość podpisanych umów

570 wniosków wpłynęło

201 wniosków było poprawnych formalnie (jednak trwa jeszcze ocena formalna wniosków z lipcowego etapu)

 

Dane: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju