Główny Urząd Miar udostępni przedsiębiorcom wyniki prac B+R

wpis w: instytucje, pod sliderem | 0
gears-65838_640-2
Główny Urząd Miar skorzysta ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zmienią się rola i zadania tego urzędu. Zajmie się nie tylko wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, ale będzie też prowadzić prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii pomiarowych i wspierać transfer technologii do biznesu.

Tę i inne zmiany wprowadza przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o miarach. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu zadań Głównego Urzędu Miar.

– Będzie prowadził prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych. Wyniki tych prac będzie udostępniał przedsiębiorcom do komercyjnego użytku – poinformował Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju.

Jako jednostka prowadząca badania naukowe, GUM uzyska dostęp do środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i funduszy unijnych, np. do opracowywanego właśnie programu badań naukowych GOSPOSTRATEG czy programu Horyzont 2020.

Nowelizacja wprowadza także kilka ułatwień dla przedsiębiorców, którzy korzystają z usług GUM
i całej administracji miar, np.:

  • ustawa umożliwia wyrywkowe kontrolowanie wybranej partii przyrządów pomiarowych (ciepłomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej prądu przemiennego oraz wodomierzy), zamiast sprawdzania każdego urządzenia z osobna. To dużo mniejsze koszty
    i oszczędność czasu dla firm zajmujących się dostarczaniem mediów;
  • przedsiębiorcy nie będą już przypisani do konkretnego obwodowego urzędu miar. Powstaną wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych. Przedsiębiorca będzie mógł się zgłosić do wybranej przez siebie jednostki, a nie do tej, do której jest przypisany. Dotychczasowe rozwiązanie sprawiało, że w niektórych urzędach tworzyły się kolejki oczekujących, podczas gdy inne były znacznie mniej obciążone pracą;
  • jeśli jakieś urządzenie pomiarowe przestanie spełniać normy (np. uszkodzeniu ulegnie dystrybutor na stacji benzynowej), urząd będzie mógł zdecydować o czasowym wycofaniu go z użytkowania (do tej pory możliwe było tylko całkowite wycofanie). Przedsiębiorca będzie mógł ponownie uzyskać legalizację (np. gdy naprawi dystrybutor). Dopiero jeśli tego nie zrobi – GUM trwale wycofa przyrząd z obrotu.

Większość zmian wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy, a rozwiązania dotyczące administracji miar w terenie – od stycznia 2018 r.