Dotacje dla firm wstrzymane. Chodzi o VAT

stock-624712_1280 (2)
Fiskus domaga się zapłaty VAT od realizatorów unijnego projektu

Realizatorzy projektów są zmuszani przez fiskusa do rozliczania podatku od towarów i usług od uzyskanego unijnego dofinansowania. Podmioty będą musiały wyłożyć dodatkowe kwoty z własnej kieszeni, aby zapłacić VAT. W konsekwencji realizacja projektów zostanie wstrzymana.

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, firmy korzystające z dotacji UE są zaskakiwane niekorzystnym dla nich stanowiskiem izb skarbowych. Zgodnie z nim powinny rozliczać VAT. Takie interpretacje urzędnicy zaczęli wydawać w drugiej połowie 2016 r. (m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 grudnia 2016 r., nr 0461-ITPP2.4512.681.16.1.RS. – red.). Tymczasem organizacje, które w tym czasie lub wcześniej występowały o europejskie dofinansowanie, nie zakładały, że będą musiały rozliczać od niego podatek.

Obecnie problem dotyczy 63 projektów Zdziałania 2.2  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER), których realizacja została wstrzymana (na zakontraktowaną kwotę blisko 80 mln zł). Skorzystać z nich miało prawie 6 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem POWER 2.2 jest przede wszystkim wsparcie firm poprzez opracowanie ich planów rozwoju. Na przeszkodzie staje jednak fiskus. O ile przy wcześniejszych edycjach programu nie domagał się VAT od unijnego dofinansowania, o tyle obecnie zmienił zdanie. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.67.2017.2.IZ.

Pytanie zadali Pracodawcy RP, którzy pozyskali dofinansowanie na doradztwo dla MSP z PO WER.  Organizacja uważa, że pozyskana dotacja to nie zapłata za jej usługi, a jedynie zwrot kosztów związanych z projektem. Nie ma więc ona bezpośredniego związku z ceną usługi i tym samym zgodnie z art. 29a ustawy o VAT nie należy jej traktować jako opodatkowanego obrotu.

Innego zdania był dyrektor KIS. Wskazał, że unijne dofinansowanie pokryło 90 proc. wartości projektu i sfinansowano za nie m.in. koszty usług doradczych, które są w ten sposób niższe. – Tym samym dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę i trzeba od niej rozliczyć VAT. Z taką interpretacją nie zgadzają się przedstawiciele pracodawców. Podkreślają, że w projektach unijnych nie ma możliwości wygenerowania zysku, a więc nie m też mowy o zapłacie za wykonaną usługę. Zmiana stanowiska fiskusa zaskoczyła realizatorów projektów. Musieliby zapłacić VAT z własnych środków. Wielu z nich woli zrezygnować z dotacji.