Dotacja pomoże opatentować nowe rozwiązanie

wpis w: konkursy, pod sliderem, przedsiębiorcy | 0

man-814697_640 (2)Już wkrótce ruszy trzecia edycja konkursu na dofinansowanie projektów związane z ochroną własności przemysłowej. Wsparcie z programu Innowacyjny Rozwój (Poddziałanie 2.3.4 POIR) skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W tym rozdaniu pula dostępnych dla firm środków wyniesie 50 mln zł.

Warto, by polscy przedsiębiorcy chronili prawnie autorskie produkty i technologie na szerszą skalę. Ochrona własności przemysłowej jest bowiem istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej – uważa Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Dotację firma może przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej(opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Za pieniądze z dotacji można także sfinansować usługi doradcze w zakresie innowacji, a także pokryć koszty uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego
o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Natomiast w sytuacji,  kiedy przedsiębiorca broni posiadanych praw własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

Minimalna wartość projektu to 10 tys. zł, a maksymalna – 1 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech etapach: I etap – od 16 maja do 30 czerwca 2017 roku; II etap – od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku; III etap – od 1 września do 31 października 2017 roku; IV etap – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku.

Ważne! Prawa  własności przemysłowej pozwalają na ochronę następujących rozwiązań:

Patenty – chronią szeroki zakres rozwiązań o charakterze technologicznym, np. technologie, maszyny, produkty, substancje, zastosowania, które są nowe i nieoczywiste

Wzory użytkowe – chronią ograniczoną grupę rozwiązań technicznych, np. konstrukcje mechaniczne urządzeń lub produktów, które są nowe i użyteczne

Wzory przemysłowe – chronią wygląd produktów, np. określony kształt, fakturę, kontury, które są nowe i posiadają indywidualny charakter

Prawa własności przemysłowej są udzielane przez urzędy patentowe i zapewniają ich właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu, który obejmują.