Do Polski trafiło 4,2 mld euro z UE

 

konkursJesteśmy liderem w Unii Europejskiej pod względem płatności przekazanych przez Komisję Europejską na politykę spójności.

Komisja Europejska wypłaciła państwom członkowskim środki w wysokości około 12,5 mld euro z puli przeznaczonej na lata 2014-2020. Z tej kwoty do Polski trafiło 4,2 mld euro. To najwięcej ze wszystkich krajów UE, a jednocześnie 1/3 wszystkich wypłaconych dotychczas państwom członkowskim funduszy. Ponadto do 30 czerwca 2017 r. KE przekazała Polsce 4,6 mld euro w formie płatności zaliczkowych.

Do końca czerwca w konkursach o unijne dotacje wpłynęło łącznie ponad 57 tys. wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 354 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła ponad 220 mld zł, co stanowi 72 proc. wszystkich środków dostępnych dla Polski na lata 2014-2020.  W I półroczu 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 113 mld zł, w tym dofinansowanie UE 69 mld zł.

Od uruchomienia programów do 30 czerwca 2017 r., podpisano z beneficjentami niemal 19 tys. umów o dofinansowanie na całkowitą kwotę ponad 174 mld zł, w tym w części  dofinansowania UE ponad 112 mld zł (36,4 proc. puli środków). Wartość zakontraktowanych w I półroczu br. projektów wyniosła 60 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 39 mld zł.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów wyniosła na koniec I półrocza 2017 r. blisko 32 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 24 mld zł, co stanowi 8 proc. całej puli. Tylko w 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski o wartości 11 mld zł, z czego dofinansowanie UE to blisko 8 mld zł. Od początku wdrażania programów na lata 2014-2020 certyfikowano do KE 27 mld zł w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W samym 2017 r. certyfikowano do KE ok. 9 mld zł wydatków kwalifikowalnych.

Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych i regionalnych. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższą kontraktację – 33 proc. w RPO wobec 39 proc. w programach krajowych (KPO) oraz poziom płatności beneficjentów (4 proc. w RPO wobec 10 proc.w KPO).