200 mln zł na ekspansję zagraniczną firm

wpis w: konkursy, pod sliderem | 0

money-2094527_640 (2)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w konkursie o dotacje na internacjonalizację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dostępna pula środków to 200 mln zł.

Konkurs jest adresowany do firm chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych. Za pieniądze z UE mogą one przygotować do wdrożenia nowy model biznesowy związany z będą mogły także sfinansować koszty zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udział w misjach i targach gospodarczych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł, w tym na zewnętrzne usług doradcze dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego przedstawionego we wniosku można przeznaczyć maksymalnie 30 tys. zł. O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.